http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
O nas
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Przetargi
Zamówienia do 30.000 euro
Regulaminy do 30.000 euro
Załatwianie spraw
ZUD - Zimowe Utrzymanie Dróg
RODO
Dostęp do informacji publicznej
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Telefony kontaktowe


 
Zamówienia do 30.000 euro 
Zamówienia publiczne
 
data publikacji:  22-12-2011 | 11:09
data ostatniej modyfikacji:  19-06-2019 | 07:52

Kontrola okresowa stanu technicznego obiektów inżynierskich i dróg powiatowych 28.05.2019
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Zakup masy mineralno- asfaltowej " na zimno" 24.05.2019
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Zakup soli drogowej z antyzbrylaczem 24.05.2019
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Wykonanie szacunku brakarskiego 13.03.2019
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Obsługa serwisowa samochodów oraz przyczepek samochodowych będących w posiadaniu Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemkowie 13.03.2019
Status: zakończony | więcej »»»
Sprzedaż" drewna na pniu" drzew gatunku Topola kanadyjska, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1150D relacji Gaworzyce- Koźlice gm. Gaworzyce 14.02.2019
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Polkowickiego 14.02.2019
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Usługa odbioru zmieszanych odpadów komunalnych ( kod 20 03 01), zużytych opon ( kod 16 01 03) , tworzyw sztucznych ( kod 15 01 02) z placu PZDP w Przemkowie przy ul. Fabrycznej 16 zbieranych z pasa drogowego dróg powiatowych 17.01.2019
Status: zakończony | więcej »»»
Ochrona obiektów Polkowickiego Zarządu DrógPowiatowych w Przemkowie w okresie od 01.01.2019 do 31.1.2019 r. 04.12.2018
Status: zakończony | więcej »»»
Usuwanie martwych i padłych zwierząt z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie działania Powiatu polkowickiego w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. 04.12.2018
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Zakup paliw płynnych i gazowych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla samochodów służbowych i urzadzeń służbowych PZDP w okresie 01.01.2019-31.12.2019 30.11.2018
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Zakup i dostawa kompletnych progów zwalniających wyspowych 27.11.2018
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Dostawa fabrycznie nowego samochodu cięzarowo- osobowego na potrzeby Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych 23.11.2018
Status: zakończony | więcej »»»
Zagospodarowanie wyspy centralnej ronda im. Ratowników Polskiej Miedzi w m. Sobin gm. Polkowice 31.10.2018
Status: zakończony | więcej »»»
Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 25.10.2018
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Wykonanie nasadzeń drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Polkowickiego- II postępowanie 11.10.2018
Status: zakończony | więcej »»»
Przebudowa drogi powiatowej nr 1124D w m. Sobin gm. Polkowice polegająca na budowie zatoki autobusowej oraz budowie i przebudowie istniejących chodników 11.10.2018
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Zakup masy mineralno- asfaltowej " na zimno " 10.10.2018
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Sprzedaż drzew "na pniu" gatunku Topola kanadyjska, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1131D relacji Żabice- Szymocin gm. Grębocice- II postępowanie 09.10.2018
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Polkowickiego - II część 08.10.2018
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
 
1 | 2
 
 


Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych Interaktywna Polska